ĐOÀN GIÁO LÝ VIÊN GX. ĐẠI LÃM HÀNH HƯƠNG VÀ GIAO LƯU VỚI GIÁO LÝ VIÊN GX BA LÀNG (THANH HÓA)

Giáo xứ Đại Lãm

Có kèm theo 19 photos.

Cứ mỗi dịp hè hàng năm đoàn giáo lý viên giáo xứ lại chọn một địa điểm để hành hương và giao lưu học hỏi. được như vậy là vì  ban hành giáo quan tâm và giúp đỡ về mọi … Đọc tiếp

PHÁT PHẦN THƯỞNG CHO CÁC EM ĐI THAM DỰ THÁNH LỄ VÀ LÀM SỔ KHÔ THIÊNG LIÊNG TRONG DỊP MÙA CHAY

Giáo xứ Đại Lãm

Có kèm theo 21 photos.

Vào lúc 15 giờ Chúa nhật V mùa phục sinh vừa qua, Cha Phanxico Nguyễn Văn Tuân đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi Giáo Xứ Đại Lãm và đặc biệt dâng lên Chúa những thành … Đọc tiếp