TIN BUỒN

Giáo xứ Đại Lãm

Trong Niềm Tin Vào Đức Ki-tô Tử Nạn Và Phục Sinh Giáo Xứ Đại Lãm Và gia đình báo Tin Ông :  Đaminh  NGUYỄN VĂN ĐĂNG SINH NĂM : 1957 tại : giáo xứ Đại Lãm được Chúa gọi về … Đọc tiếp